Regulamin sklepu internetowego Manufaktura Betonu

 

§ I. WSTĘP

 

1. Sklep internetowy manufakturabetonu.pl, działający pod adresem www.manufakturabetonu.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez firmę:
Manufaktura Betonu Michalik Arkadiusz ul.Podbielowska 91b, 33-300 Nowy Sącz NIP: 734-248-12-07 tel. 694 485 085
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.
Dokonując zakupu w sklepie manufakturabetonu.pl, Klient akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

§ II. OFERTA SKLEPU Manufaktura Betonu

 

1. Wszystkie ceny prezentowane na naszych stronach są cenami brutto i nie zawierają podatku VAT (firma nie jest płatnikiem podatku VAT).
2. Warunki przeprowadzania akcji promocyjnych są każdorazowo określane w odrębnym regulaminie.
3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba produktów, w związku z tym, sprzedaż następuje w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

§ III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.manufakturabetonu.pl. Zamówienia mogą być składane również drogą mailową, bądź telefoniczną.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych, numeru telefonu oraz adresu e-mail, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.
3. W zamówieniu Klient dokonuje:
– wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości;
– oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);
– wyboru sposobu płatności.
4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.[1]
6. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek.
7. Sklep wysyła również towar za granicę (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów wysyłki zagranicznej oraz po uprzedniej wpłacie na konto lub przerz płatność PayPal).

 

§ IV. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Zmian w zamówieniu, bądź rezygnacji z zamówienia Klient może dokonać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysyłki).
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny, bądź mailowy z obsługą sklepu.

 

§ V. FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– poprzez system szybkich przelewów elektronicznych – Dotapy;
– przelewem bankowym na konto;
2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym bądź on-line za pośrednictwem szybkich przelewów elektronicznych.

 

§ VI. DOSTAWA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. CZAS OCZEKIWANIA to czas realzacji plus czas dostawy.

 

2. Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie. To czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili przekazania zamówionych towarów w sklepie do wysyłki, wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględnia się tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku).
3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
– w przypadku zamówień płatnych szybkim przelewem, bądź przelewem tradycyjnym – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
5. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej,lub usługi Paczkomaty na adres wskazany przez Klienta.
6. Czas dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy:
Kurier DPD – 1-2 dni robocze;

Kurier Pocztex – 1-2 dni robocze;

Kurier InPost – 2-3 dni robocze;
7. Koszt dostawy jest określany automatycznie i jest widoczny w koszyku przed złożeniem zamówienia.

 

§ VII. ZWROTY i REKLAMACJE

 

ZASADY PRZYJMOWANIA ZWROTÓW
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy
2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
4. Informujemy, że Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA REKLAMACJI
6. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rękojmia za wady fizyczne rzeczy jest wyłączona (art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego). W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.
7. W przypadku zakupu towarów przez osoby będące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zastosowanie znajdują poniższe zasady. Sklep odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Termin do złożenia reklamacji wynosi 1 rok od dnia stwierdzenia istnienia wady. Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (wyłącznie w przypadku wady istotnej).
8. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
9. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl.

 

10. Towar podlegający reklamacji/zwrotowi należy odesłać na adres:
Manufaktura Betonu Arkadiusz Michalik ul.Podbielowska 91b 33-300 Nowy Sącz

 

§ VIII. Ochrona danych osobowych

 

1. Sklep Manufaktura Betonu określa zasady Polityki prywatności, informując Klientów o kwestiach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.
2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz potwierdza ich zgodność ze stanem faktycznym.
3. Administratorem danych osobowych jest Manufaktura Betonu Michalik Arkadiusz Michalik ul.Podbielowska 91b 33-300 Nowy Sącz NIP: 734-248-12-07
4. FIrma Manufaktura Betonu przechowuje następujące dane osobowe:
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres pod jaki ma zostać dostarczona przesyłka.
Podanie tych danych jest konieczne do złożenia zamówienia.
5. Dane o Kliencie gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia poprawnej obsługi zamówienia.
Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
6. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów marketingowych, w tym biuletynu sklepu.
7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania lub usuwania.
8. Podstawa prawną Polityki Prywatności jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 

§ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2018 r.
3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.